Splošni pogoji

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SMS NAGRADNE IGRE »PROTEIN ZA ADRENALIN « – ter posebni pogoji in navodila za uporabo storitve IMS

Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe nagradne igre »Protein za adrenalin«. Namen nagradne igre je promocija izdelkov blagovne znamke Slim&Fit.

 1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je Perutnina Ptuj d.o.o., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, matična številka: 5141966000, davčna številka: SI54003121 (v nadaljevanju: organizator), zanjo pa jo izvede družba SEDEM, digitalni marketing, d.o.o.

 1. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 15.5. 2024 od 00:00 ure do 30.6.2024 do 24:00 ure in se organizira in izvaja na področju Republike Slovenije.

 1. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe starejše od 16 let  s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani www.proteinzaadrenalin.si  in https://sedem.biz  na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev. Mladoletne osebe lahko sodelujejo v nagradni igri na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika (v zvezi s tem glej tretji odstavek 11. točke v povezavi s 4. točko).

Zaposleni pri organizatorju ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja oz. izvajalca, v nagradni igri ne smejo sodelovati. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 1. Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na 3 načine, in sicer:

 • na podlagi poslanega SMS sporočila,
 • na podlagi spletne prijave s številko računa ali
 • s sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom »Moja avantura s Slim&Fit izdelki«

(A): SMS sporočilo (v nadaljevanju imenovano tudi »SMS sporočilo«):

 1. korak: udeleženec v obdobju od 15. 5. 2024 do 30. 6. 2024 v okviru enega nakupa kupi vsaj en (1) izdelek iz linije Slim&Fit in za njegov nakup shrani račun;
 2. korak: udeleženec na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo s ključno besedo SLIMFIT in številko računa (primer: SLIMFIT XXXXX XXX XXXXXX)
 3. korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec prejme brezplačno povratno SMS sporočilo, s katerim je pozvan k strinjanju s temi splošnimi pogoji in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in poštna številka). Navedeno uporabnik izpolni tako, da na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo z besedo DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA Ana Novak 1000). Po posredovanju tega SMS sporočila, udeleženec prejme SMS sporočilo, s katerim je obveščen, da v nagradni igri sodeluje.

Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja, v nagradni igri ne more sodelovati.

(B): na podlagi spletne prijave

Uporabnik v obdobju od 15. 5. 2024 do 30.6. 2024 v okviru enega nakupa kupi vsaj en (1) izdelek Slim&Fit in za njegov nakup shrani račun;

Z vpisom na spletni strani www.proteinzaadrenalin.si , kjer uporabnik vpiše naslednje podatke: številka računa, ime, priimek, telefonska številka in e-mail naslov. Na vpisano mobilno številko uporabnik prejme brezplačni SMS z unikatno kodo, s katero na spletni strani opravi avtentikacijo. Na omenjeni spletni strani se bo od udeleženca zahtevalo soglasje s Pravili nagradne igre (takšno soglasje je obvezno za sodelovane v nagradni igri) in soglasje za tržne namene (neobvezno).

(C):  S sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom »Moja avantura s Slim&Fit izdelki« (v nadaljevanju imenovana tudi »zgodba«). Udeleženec v času trajanja nagradne igre na elektronski naslov info@sedem.biz pošlje avtorsko zgodbo z naslovom »Moja avantura s Slim&Fit izdelki« (v nadaljevanju: zgodba) ter strinjanje s temi splošnimi pogoji in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in telefonsko številko). Navedeno uporabnik pošlje tako, da pod zgodbo navede sporočilo z besedo DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA Ana Novak 051 123 456).V tem primeru DA pomeni, da se uporabnik strinja s splošnimi pogoji nagradne igre. Zgodba mora vsebovati vsaj 1.500 znakov. Vse pravilno in pravočasno poslane zgodbe, bodo vključene v žrebanje. S poslano zgodbo posameznik dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno in pravočasno poslane zgodbe, na e-mail odgovori s sporočilom, da sodeluje v nagradni igri.

Če poslana zgodba nima zadosti znakov, če ni napisana na zastavljeno temo, če ob zgodbi ni podano strinjanje s splošnimi pogoji te nagradne igre in obdelavo osebnih podatkov ali če le-teh ne posreduje, ali če je večkrat poslana ista zgodba s strani iste ali več oseb, organizator takšno prijavo v nagradno igro razglasi za neveljavno. Vsak udeleženec lahko v času trajanja te nagradne igre sodeluje z več različnimi zgodbami, vendar se morajo te zgodbe vsaj v 80 % besedila razlikovati od že prejetih tekstov istega udeleženca. Prav tako zgodba ne sme biti napisala s pomočjo umetne inteligence. V nasprotnem primeru bodo ta besedila oz. zgodbe diskvalificirane.

Organizator razglasi prijavo za neveljavno tudi, če je vsebina poslane zgodbe neprimerna, ali če iz vsebine izhaja vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti.

V primeru sodelovanja s posredovano zgodbo je prepovedana kakršna koli zloraba nagradne igre. Zlorabo nagradne igre predstavljajo zlasti prepogoste prijave (tj. več kot 1 prijava v posameznem tednu trajanja nagradne igre). V primeru zlorab ali poskusa zlorab nagradne igre ima organizator možnost takšnega udeleženca izključiti iz sodelovanja v nagradni igri in iz sodelovanja v nagradnem žrebanju. Navedeno ne izključuje morebitne civilnopravne ali kazenskopravne odgovornosti udeleženca zaradi zlorabe oziroma poskusa zlorabe.

Izjava o avtorskem delu:

Udeleženec nagradne igre jamči, da je posredovana zgodba (točka  C ) njegovo avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP ,59/19 in 130/22).

Če se ugotovi, da udeleženec ni avtor poslane zgodbe, se takšna prijava izloči iz nagradne igre, udeleženec pa v nagradni igri ne sme več sodelovati. Obenem udeleženec, ki je poslal zgodbo, ki ni njegovo avtorsko delo, sprejema vse posledice in morebitne sankcije, ki bi nastale zaradi poslane neavtorske zgodbe.

Organizator s temi pravili izključuje vsakršno svojo odgovornost v zvezi z morebitno objavo neavtorske zgodbe. Vse posledice takšne objave nosi izključno udeleženec, ki je takšno zgodbo poslal.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec brez pravice do nadomestila ali odškodnine prenaša izključno na organizatorja vse materialne avtorske pravice na poslanem avtorskem delu – zgodbi v neomejenem obsegu. Prenos pravic na organizatorja v navedenem obsegu in za navedeni namen je izključen in velja teritorialno neomejeno, za ves svet (preko svetovnega spleta) in časovno za ves čas trajanja avtorske pravice.

Prijave preko spleta, SMS sporočila ali poslano zgodbo, ki jih bo organizator prejel po zaključku trajanja nagradne igre, ne bodo sodelovali v nagradnem žrebanju.

Udeleženec lahko z eno posredovano številko računa ali eno posredovano zgodbo sodeluje samo enkrat, kar pomeni, da mora udeleženec v primeru želje po večkratnem sodelovanju v nagradni igri z nakupom opraviti več nakupov in vsakokrat vpisati drugo številko računa ali posredovati več različnih zgodb. Udeleženec je lahko z eno posredovano številko računa ali eno poslano zgodbo izžreban samo enkrat.

V kolikor s spletno prijavo ali poslanim SMS sporočilom sodeluje z isto številko računa ista ali druga oseba, bo takšna prijava neveljavna. Prav tako bo neveljavna prijava, če več istih zgodb pošlje ista ali druga oseba.

Nakup izdelkov linije Slim&Fit navedenih v uvodnem določilu teh splošnih pogojev ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri (točka C).

Udeleženec je lahko z eno posredovano številko računa izžreban samo enkrat. Število sodelovanj istega udeleženca v času trajanja nagradne igre ni omejeno.

 1. Nagrade

Organizator bo podelil nagrade:

 1. Glavna nagrada: 4-dnevno adrenalinsko doživetje na otoku Ugljan

4-dnevno adrenalinsko doživetje na otoku Ugljan

Termin potovanja: 19.7. – 22.7.2024.

Adrenalinsko 4-dnevno doživetje za 2 sebi na otoku Ugljan.

3x nočitve z zajtrkom v dvoposteljni sobi v Hotelu Dunatovi dvori s štirimi zvezdicami.

Prevoz do lokacije ni vključen v paket. 

Prevoz do lokacije aktivnosti z našim ambasadorjem Mikeom.

Vključene aktivnosti:

 • vožnja z Jetom in čolnom
 • hitra šola surfanja
 • raziskovanje otoka s Surroni

V ponedeljek 22.7.2024, check-out in prosto

 1. Ostale nagrade:
 • 50 x Mini zložljiva napihlijva blazina
 • 50 x Brisača za kopanje
 • 100 x Vizir
 • 100 x Kapa s šiltom
 1. Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrajencev bo dne 1.7.2024 v prostorih družbe SEDEM d.o.o.. Žrebanje nagrad ni javno. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom. Skupaj bo izžrebanih 301 dobitnikov nagrad oziroma nagrajencev. Prav tako se izžreba 10 rezervnih nagrajencev. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultat ni mogoča.

Prvi rezervni nagrajenec je udeleženec, ki je izžreban kot naslednji po izžrebanem zadnjem nagrajencu in ki prejme nagrado v primeru, da je izžrebani nagrajenec iz kakršnega koli razloga, določenega v teh pravilih, diskvalificiran kot nagrajenec ali kadar koli v teh nagradni igri odstopi od sodelovanja ali se odreče nagradi. Drugi in vsak naslednji rezervni nagrajenec je udeleženec, ki je bil izžreban kot naslednji po prejšnjem izžrebanem rezervnem nagrajencu in ki prejme nagrado v primeru, da sta izžrebani nagrajenec in prvi izžrebani rezervni nagrajenec iz kakršnega koli razloga, določenega v teh pravilih, diskvalificirana kot nagrajenca ali kadar koli v tej nagradni igri odstopita od sodelovanja ali se odrečeta nagradi, in sicer po vrstnem redu, v katerem je bil izžreban kot rezervni nagrajenec.

Vsak udeleženec lahko dobi samo eno nagrado. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme eno nagrado, in sicer tisto za katero je bil izžreban najprej. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade nagrajencu ne podeli, v naslednjih primerih:

 • če se pojavi utemeljen dvom o istovetnosti podatkov udeleženca in/ali
 • kadar se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, zapisanih v teh pravilih, in/ali
 • kadar je podan utemeljen sum, da je nagrajenec posredoval nepravilno številko računa, ki dokazuje nakup oziroma kadar obstaja utemeljen sum, da je nagrajenec prekopiral tuj račun in/ali
 • kadar je podan utemeljen sum, da je nagrajenec posredoval zgodbo drugega avtorja in/ali
 • kadar nagrade zaradi napačno posredovanih podatkov s strani nagrajenca ni mogoče dostaviti ali kadar na splošno nasprotuje tem pravilom.

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.

 1. Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se v roku 3 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani www.proteinzaadrenalin.si, prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo s številko računa, podana prijava preko spleta ali na telefonsko številko, ki je bila posredovana z zgodbo.

Prejemniki nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri, soglašajo, da se njihovo ime, priimek, prejete nagrade objavijo na spletni strani iz prejšnjega odstavka. V primeru mladoletnikov je za objavo podatkov in fotografije na internetni strani potrebno pridobiti pisno soglasje zakonitih zastopnikov.

 1. Prevzem nagrad

Dobitniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. Prejemnik glavne nagrade prejme nagrado na kraju in ob času, ki ga določi organizator. Stroške poštnih storitev krije organizator.

Mladoletnik je lahko dobitnik nagrade in jo lahko prejme v primeru, da starši ali zakoniti zastopniki mladoletnika pisno pristanejo in se strinjajo s tem Pravilnikom in nagrado v imenu mladoletnika tudi prevzamejo.

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 5 dni od prejema obvestila o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,
 • davčno številko – za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejete nagrade preseže vrednost 42,00 EUR.
 • ter v primeru sodelovanja v nagradni igri na podlagi poslanega SMS sporočila ali prijave preko spleta sliko/scan računa, iz katerega je razvidna številka računa in opravljen nakup 1 izdelka linije Slim&Fit v času trajanja nagradne igre in sicer na elektronski naslov info@sedem.biz ali priporočeno po pošti na naslov SEDEM d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana , s pripisom: » Nagradna igra PROTEIN ZA ADRENALIN«.
 • če je mladoletna oseba, izjavo, da ima soglasje staršev (na način kot je naveden v točki 11 teh pogojev).

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določata tretji in četrti odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju ali izvajalcu, na kontakt, naveden v 12. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki so nečitljiva, nepopolna ali niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za denar ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih. S trenutkom prevzema nagrade oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze Organizatorja do dobitnika. 

 1. Davki in akontacija dohodnine

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 13/11 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 13/11 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v tretjem odstavku 8. člena teh splošnih pogojev.

Organizator za prejemnika glavne nagrade od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Za prejemnika nagrade, katerih vrednost nagrad presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2.

 1. Cenik SMS sporočil

Vsak poslani SMS udeleženca in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku uporabnikovega ponudnika poti (Telekom Slovenije, A1,Telemach in T-2).

Posredovani SMS-i udeležencu s strani servisa IMS: uporabniki Telekom Slovenije, naročniki in A1 naročniki in predplačniki / Izi Mobil / M-Mobil / Telemach in T-2 so brezplačni.

SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Telekom Slovenije, A1, Izi Mobil, M-Mobil, Telemach in T-2.

 1. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika*

Sodelujoči v nagradni igri izrecno soglašajo, da organizator in izvajalec kot upravljalca osebnih podatkov obdelujeta njegove osebne podatke (ime in priimek, gsm številko, poštna številka) za namene izvedbe nagradne igre in obveščanja o rezultatih nagradne igre (tudi obveščanja zainteresirane javnosti, vendar se v tem primeru dovoljuje le objava imena in priimka nagrajenca) oz. kontaktiranja v primeru, da bo udeleženec nagrajen ter podelitve nagrade nagrajencu. Nagrajenec oz. dobitnik glavne nagrade pa na osnovi tega soglasja o obdelavi osebnih podatkov, poleg navedenega, izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator v medijih in/ali svetovnem spletu objavi fotografijo, iz katere bo razvidna predaja glavne nagrade. 

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči soglaša, da organizatorju in izvajalcu nagradne igre dovoli obdelavo njegovih osebnih podatkov (ime in priimek, gsm številko, naslov elektronske pošte) tudi za namene neposrednega trženja: na primer za pošiljanje elektronskih obvestil, vzorcev izdelkov, vabil na sodelovanje na natečajih in v nagradnih igrah po elektronski pošti ali po pošti ali po drugem komunikacijskem kanalu, ki ga bo prejel udeleženec. Če se bodo osebni podatki uporabljali za namen pošiljanja individualnih (vam) prilagojenih oglasov in promocij zaradi ustvarjanja in vzdrževanja uporabniškega profila, bo udeleženec o tem v naprej obveščen, torej še pred pošiljanjem tovrstnih oglasov in promocij, pred tovrstno obdelavo osebnih podatkov pa bo udeleženec vsekakor zaprošen posebej, izrecno in informirano za privolitev. Osebni podatki udeleženca bodo prav tako uporabljeni za primer, če se bo želela analizirati in izboljšati učinkovitost spletnih storitev organizatorja, oglaševanja, trženja, tržnih raziskav in prodajnih prizadevanj v anketah ali raznih drugih vprašalnikih, ali na način, ki bo zagotavljal, da se osebni podatki udeleženca ne navedejo z imenom oziroma, da se ne morejo povezati s konkretno osebo. 

Glede na to, da v nagradni igri lahko sodeluje tudi mladoletna oseba, soglasje za sodelovanje v nagradni igri in soglasje za obdelavo osebnih podatkov v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih, mora biti podano s strani zakonitega zastopnika mladoletne osebe, zato se tudi o njih obdelujejo naslednjo osebni podatki: ime in priimek, gsm številka za namen izvedbe nagradne igre. Zakoniti zastopnik poda predmetna soglasja na elektronski naslov info@sedem.biz. V elektronskem sporočilu posreduje svoje podatke ime, priimek in mobilno številko ter pripiše trikrat DA. Prvi DA pomeni, da se strinja s sodelovanjem v nagradni igri. Drugi DA pomeni, da soglaša z obdelavo osebnih podatkov mladoletne osebe v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih. Tretji DA pa pomeni, da soglaša z obdelavo svojih osebnih podatkov v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih. 

Glede na to, da bo nagrajenec v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bo organizator posredovane osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka) uporabil za namen plačila akontacije dohodnine ter jih v ta namen posredoval pristojnemu davčnemu uradu. 

Organizator in izvajalec se obvezujeta, da bosta osebne podatke obdelovala in varovala v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter da jih bosta uporabljala izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih oziroma pogojih. 

Osebni podatki udeležencev in nagrajencev iz 1. odstavka tega člena ter osebni podatki zakonitih zastopnikov mladoletnih oseb iz. 3. odstavka tega člena se obdelujejo in shranjujejo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, največ pa za obdobje 6 mesecev od zaključka nagradne igre oz. podelitve nagrad. V primeru, da udeleženec pred iztekom tega roka zahteva izbris osebnih podatkov, jih bosta organizator in izvajalec morda morala kljub temu obdelovati, v kolikor obstaja druga pravna podlaga za obdelavo. 

Osebni podatki udeleženca, ki je podal soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja se obdelujejo do preklica iz njegove strani. 

Osebni podatki nagrajenca iz 4. odstavka tega člena se obdelujejo in hranijo 10 let od podelitve nagrade oz. kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje. 

Po preteku roka hrambe organizator osebne podatke izbriše. 

Udeleženci oz. nagrajenec imajo pravico: 

 • zahtevati vpogled v svoje osebne podatke
 • zahtevati popravek osebnih podatkov
 • zahtevati blokiranje osebnih podatkov
 • zahtevati izbris osebnih podatkov
 • zahtevati omejitev uporabe osebnih podatkov
 • zahtevati prenos osebnih podatkov
 • vložiti pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če menijo, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov. 

V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri. 

Za morebitna vprašanja glede GDPR ali v primeru uveljavljanja pravic iz tega člena, se prosimo obrnite na naslednje kontaktne podatke : 

Perutnina Ptuj d.o.o

Potrčeva cesta 10

2250 Ptuj

e-naslov: info@perutnina.si

Delovni: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

Sedem d.o.o.

Linhartova cesta 13

1000 Ljubljana

IMS reklamacijska služba

E-mail: info@sedem.biz

Delovni: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

*ta del splošnih pogojev je bil dne 21.6.2024 dopolnjen in spremenjen.

 1. Kontakt

Organizator:

Perutnina Ptuj d.o.o

Potrčeva cesta 10

2250 Ptuj

e-naslov: info@perutnina.si

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

Izvajalec:

Sedem d.o.o.

Linhartova cesta 13

1000 Ljubljana

IMS reklamacijska služba

E-mail: info@sedem.biz

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

Razno

Izvajalec je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev, razen za reklamacije, ki se nanašajo na ponudnika poti (mobilnega operaterja). V primeru utemeljenih reklamacij se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil udeleženca.

Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, izvajalec te posreduje ustrezni službi ponudnika poti. Vrnitev zneska udeležencu, na katerega se nanaša pozitivno rešena reklamacija glede plačila storitev, bo opravljena v skladu s postopki in pravili ponudnika poti. Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oz. dostavo SMS sporočil in plačilo storitev.

Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad rešuje organizator. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi nagrad.

Končne določbe

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje obdelavo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani www.proteinzaadrenalin.si in https://sedem.biz .

Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.proteinzaadrenalin.si in https://sedem.biz. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti ta pravila štejejo za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, ali v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator igre.

Za predmetna pravila nagradne igre velja pravo, veljavno na območju Republike Slovenije.

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno stvarno pristojno sodišče v Ptuju.

Ptuj, 10.5.2024
Organizator nagradne igre: Perutnina Ptuj d.o.o.

Dopolnitev in sprememba splošnih pogojev

Organizator nagradne igre Perutnina Ptuj d.o.o., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, matična številka: 5141966000, davčna številka: SI54003121 (v nadaljevanju: organizator) v skladu s končnimi določbami PRAVIL IN SPLOŠNIH POGOJEV SMS NAGRADNE IGRE »PROTEIN ZA ADRENALIN« – ter posebnih pogojev in navodil za uporabo storitve IMS (v nadaljevanju: splošni pogoji) zaradi načina koriščenja glavne nagrade:

 • spreminja prvi odstavek 11. člena le-teh na način, da se ta sedaj glasi:

»11. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

Sodelujoči v nagradni igri izrecno soglašajo, da organizator in izvajalec kot upravljalca osebnih podatkov obdelujeta njegove osebne podatke (ime in priimek, gsm številko, poštna številka) za namene izvedbe nagradne igre in obveščanja o rezultatih nagradne igre (tudi obveščanja zainteresirane javnosti, vendar se v tem primeru dovoljuje le objava imena in priimka nagrajenca) oz. kontaktiranja v primeru, da bo udeleženec nagrajen ter podelitve nagrade nagrajencu. Nagrajenec oz. dobitnik glavne nagrade pa na osnovi tega soglasja o obdelavi osebnih podatkov, poleg navedenega, izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator v medijih in/ali svetovnem spletu objavi fotografije in/ali videoposnetke, iz katerih bo razvidna predaja in koriščenje glavne nagrade.«

Vsa ostala določila splošnih pogojev ostanejo enaka in v veljavi.

Ptuj, 21.6.2024

   Organizator nagradne igre:

                                                                                                                      Perutnina Ptuj d.o.o.

Scroll to Top